AKADEEMIA nr. 12 – 2021

Ivermektiin ja COVID-19

Marje Oona. . . . . . . . . . . . . . . . . 2115

Lõpmatusest matemaatikas ja teoloogias

Peeter Mikkov . . . . . . . . . . . . . . .2119

Versailles’ rahulepingust Molotovi-Ribbentropi paktini

Lauri Mälksoo . . . . . . . . . . . . . . .2157
Tõlkinud Alar Helstein......................

Luulet

Peeter Ilus . . . . . . . . . . . . . . . . . 2187

Keelelise mitmekesisuse romantiline ja ratsionalistlik mudel

Dirk Geeraerts . . . . . . . . . . . . . . 2191
Tõlkinud Lydia Risberg ....................

Sünnimaa: Monoloog Paavo Haavikkole

Jaak Jõerüüt . . . . . . . . . . . . . . . 2216

Ahmedi sõnum. Ema pisarad

Toomas Kiho. . . . . . . . . . . . . . . .2228

Teadvustamatuse ühtsus

Tim Crane . . . . . . . . . . . . . . . . . 2233
Tõlkinud Bruno Mölder....................

Psühhologism, Jaffa koogid ja vein: Intervjuu Tim Crane’iga

Bruno Mölder . . . . . . . . . . . . . . 2258

Arvustus: Hingepäevik sunnitöölaagrist. Lelki napló a munkatáborból: Sztupkay Sándor pásztori szolgálata 1945–1947. (Evangélikus gyűjteményi kiadványok. Új sorozat, B-sorozat.) Szerk., sajtó alá rend. Korányi András. Budapest: Evangélikus Orsz. Gyűjt.: Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség, 2021. 132 p.

Urmas Bereczki . . . . . . . . . . . . 2276

Abstracts.……………………..…………………………………………………2282

Tants teadmatusse: Päevik 1944–1961. XLII

Herbert Normann . . . . . . . . . . . 2289